D.E. Designs - Handcrafted Kitchens and Furniture
 

Ceginau a Dodrefn

Cwmni yn arbenigo mewn dylunio a chreu ceginau, dodrefn a gwaith coed o grefftwaith llaw yw Dodrefn D.E.Designs.

About Us

Cafodd y busnes eu sefydlu yn 1991 arol cyfnod hir o brentisiaeth, ac wedi bod yn creu ceginau a dodrefn o safon uchel ers hynny.

Rydyn ni yn defnyddio coed caled o ffynhonnellau cynnaladwy, yn arbenigo mewn coed cymraeg. Hefyd yn defnyddio gwahanol ddefnyddiau fel granite, llechen neu gwydr I greu y gegin ddelfrydol.

About Us

Mae pob darn sydd yn mynd allan o'r gweithdy gyda llofnod y busnes wedi ei gerfio arno.

 
Copyright © 2019 D.E. Designs, All rights reserved. Terms : Privacy : Site Created by Solid Designs
https://twitter.com/siafins